top of page

Santanyí, com Babel, és una ciutat mundial on, més enllà dels turistes i principalment dels residents d'Europa occidental, una població històricament local s'acosta, així com molts treballadors estrangers sovint d'Amèrica del Sud, Europa de l'Est i, en menor mesura, del nord d'Àfrica. Una de les primeres missions del Projecte Babel, fins i tot pel que fa al temps, serà, doncs, establir vincles duradors amb aquests actors “permanents”. Això es podria fer a través d'escoles, associacions, l'equip responsable del Parc Natural de Mondragó així com els contractistes de l'edificació que representa una part considerable de l'activitat local. El temps de preparació de les obres de reforma i ampliació dels edificis de Babel Mallorca es dedicarà a posar se en contacte amb aquests importants actors locals i a la recerca de possibles col·laboracions al servei de la comunitat local.

bottom of page