top of page

Les 4 directrius del departament d'arquitectura de Babel Mallorca seran les següents:
- l'arquitectura marinera d'ahir i d'avui partint de les de Mallorca i les Balears i estenent-la a tot el món. Una de les missions de Babel Mallorca se centrarà a posar en valor el patrimoni arquitectònic marítim al voltant de Santanyí, mitjançant exposicions fotogràfiques i visites organitzades locals. Efectivament, moltes construccions dels anys 50, 60 i 70, xalets, edificis industrials, comercials i administratius, però també esglésies com l'església que toca S'cala i la d'Es Llombards, no només són dignes de ser conegudes, sinó també protegides. Creiem que aquesta protecció no és només una qüestió d'acció pública sinó de conscienciació ciutadana, i que una forma de protecció es pot aportar mitjançant una millor consideració del valor històric, cultural i artístic d'aquests edificis per part de la comunitat local i especialment per part de la propietaris d'aquests llocs.
- projectes arquitectònics massa lliures o innovadors per ser realitzats.
- la promoció d'una arquitectura veritablement ecològica que aposta per l'adaptació i transformació del patrimoni existent, fent d'aquesta manera l'opció de la reapropiació, la reutilització i la renovació més que la de la demolició i la nova construcció a nous estàndards ecològics.
- L'arquitectura talaiòtica, una magnífica arquitectura local de l'edat del bronze que valora, poc coneguda pel gran públic, podria ser un eix addicional del desenvolupament local.

Cala figuera's church
Talayot
bottom of page